Ymweliad gan Senedd Ysgol neu Gyngor Ysgol Gynradd

Cyhoeddwyd 17/08/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 03/08/2023   |   Amser darllen munudau

Ar gael am 10:00-12:00 ar fore Mawrth, bore Mercher a bore Iau, ac am 13:00-15:00 ar brynhawn Iau.

 

Addas ar gyfer: Disgyblion ysgolion cynradd

Hyd: 2 awr

Lleoliad: Ystâd y Senedd, Bae Caerdydd

£ Am ddim

 

Gwybodaeth am y Digwyddiad

Bydd cynrychiolwyr Senedd neu Gyngor Ysgol yn edrych ar y tebygrwydd rhwng eu rolau a rolau Aelodau o’r Senedd (AS).

Bydd y cynrychiolwyr yn chwarae rôl gwaith Aelod o’r Senedd mewn gwahanol bwyllgorau pwnc cyn cymryd rhan mewn dadl yn y siambr drafod wreiddiol i efelychu’r Cyfarfod Llawn.

 

Gweithgareddau

Dechreuwch eich diwrnod gyda thaith o amgylch y Senedd, cyn cymryd rhan mewn gweithgareddau yn ein canolfan addysg - Siambr Hywel.

Siambr Hywel

Bydd y cynghorwyr yn chwarae rôl fel un o bwyllgorau’r Senedd.

  • Y Pwyllgor Newid Hinsawdd a’r Amgylchedd
  • Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg
  • Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon
  • Y Pwyllgor Trafnidiaeth

Bydd pob Pwyllgor yn trafod mater ac yn creu map meddwl o sut y byddant yn ymchwilio i’r mater. Byddant yn trafod eu hargymhellion mewn Cyfarfod Llawn yn y siambr drafod wreiddiol.

 

Archebu Lle

Gwelwch y dyddiadau sydd ar gael a threfnwch eich ymweliad heddiw.

Archebwch nawr

 


Gwybodaeth Ychwanegol

  • Bydd angen i chi fynd drwy’r broses ddiogelwch felly byddem yn cynghori pob grŵp i gyrraedd 10 munud cyn i'ch ymweliad ddechrau.
  • Os byddwch yn ymweld ar fore dydd Mawrth neu fore dydd Mercher, gallwch archebu tocynnau i wylio'r Cyfarfod Llawn sy'n dechrau am 13.30.
  • Gellir archebu ystafell ginio ar gyfer eich grŵp cyn neu ar ôl yr ymweliad.
  • Mae cymhorthdal tuag at gostau teithio i'r Senedd ar gael i ysgolion cymwys. Mwy am gymorthdaliadau

 


 

Sut mae'r sesiwn hon yn cysylltu â'r cwricwlwm newydd? Gweld y cysylltiadau â’r cwricwlwm