Beth am Weithredu

Cyhoeddwyd 17/08/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 25/04/2022   |   Amser darllen munudau

Addas ar gyfer: Disgyblion ysgol uwchradd

Hyd: 2 awr

Lleoliad: Ystâd y Senedd, Bae Caerdydd

£ Am ddim

 

Gwybodaeth am y Digwyddiad

Byddwch chi’n edrych ar waith gwahanol ymgyrchwyr lleol, cenedlaethol a byd-eang ac yn cael eich grymuso i gyfrannu a herio’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau yng Nghymru.

Hefyd, byddwch yn dadlau ac yn chwarae rôl yn y siambr drafod wreiddiol, Siambr Hywel.

 

Gweithgareddau

Dechreuwch eich ymweliad gyda thaith o amgylch y Senedd, ac yna gweithgareddau yn y ganolfan addysg - Siambr Hywel.

Siambr Hywel

Bydd y disgyblion yn trafod pwnc yn y siambr drafod wreiddiol - Siambr Hywel - cyn cymryd rhan mewn gweithgaredd i greu ymgyrch berthnasol, uchel ei heffaith ar fater sy'n bwysig i'r disgyblion.

 

Archebu Lle

Gwelwch y dyddiadau sydd ar gael a threfnwch eich ymweliad heddiw.

Archebwch nawr

 


Gwybodaeth Ychwanegol

  • Bydd angen i chi fynd drwy’r broses ddiogelwch felly byddem yn cynghori pob grŵp i gyrraedd 10 munud cyn i'ch ymweliad ddechrau.
  • Os byddwch yn ymweld ar fore dydd Mawrth neu fore dydd Mercher, gallwch archebu tocynnau i wylio'r Cyfarfod Llawn sy'n dechrau am 13.30.
  • Gellir archebu ystafell ginio ar gyfer eich grŵp cyn neu ar ôl yr ymweliad.
  • Mae cymhorthdal tuag at gostau teithio i'r Senedd ar gael i ysgolion cymwys. Mwy am gymorthdaliadau

 


 

Sut mae'r sesiwn hon yn cysylltu â'r cwricwlwm newydd? Gweld y cysylltiadau â’r cwricwlwm