Gwnewch gais i gynnal arddangosfa

Cyhoeddwyd 18/05/2022   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 26/05/2022   |   Amser darllen munudau

Mae’r Senedd a’r Pierhead yn gartref i raglen reolaidd o arddangosfeydd, sy’n rhoi’r cyfle i chi godi proffil eich sefydliad neu gymuned a’i ddyheadau a’i bryderon.

Mae’r arddangosfeydd yn rhai thematig i adlewyrchu cyfrifoldebau a blaenoriaethau’r Senedd, neu cânt eu curadu mewn partneriaeth â sefydliadau cenedlaethol i arddangos treftadaeth ddiwylliannol Cymru neu i ddangos arwyddocâd eang ar lwyfan y byd.

Gweler enghreifftiau o arddangosfeydd y gorffennol yma.

Mannau arddangos

 

Yr Oriel

Mae Oriel y Senedd yn union uwchben y siambr drafod, ac mae’r arddangosfeydd yn adlewyrchu pynciau llosg y dydd gan sbarduno sgyrsiau am fywyd yng Nghymru, democratiaeth Cymru, a gwaith y Senedd.

Mwy o fanylion

Sut i wneud cais am arddangosfa

  1. Cwblhewch y ffurflen gais arddangosfa gyda chymaint o fanylion â phosibl.
  2. Dylai pawb sy'n trefnu arddangosfa ddarllen dros delerau ac amodau'r Senedd cyn cwblhau a chyflwyno cais.
  3. Mae tîm Arddangosfeydd y Senedd yn gwerthuso ceisiadau yn rheolaidd. Cynhelir adolygiad o geisiadau newydd ar ddechrau bob tymor.
  4. Yn dilyn yr adolygiad byddwch yn derbyn e-bost gyda'r canlyniad.
  5. Os bydd eich cais yn llwyddiannus bydd angen ichi wedyn ofyn am nawdd gan Aelod o’r Senedd er mwyn i’ch arddangosfa gael ei chadarnhau.

Mae arddangosfeydd yn y Senedd fel arfer yn rhedeg am 6-12 wythnos, ac mae angen o leiaf 3 mis ar gyfer ceisiadau newydd.

cysylltu

Am ragor o wybodaeth neu gyngor cysylltwch â’r Tîm Lleoliadau yn lleoliadau@senedd.cymru neu ffoniwch ni’n uniongyrchol ar 0300 200 6218.