Cyflwyniad i’r Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol

Cyhoeddwyd 12/07/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 06/08/2021   |   Amser darllen munudau

Ynglŷn â'r digwyddiad hwn:

Gyda’r Chweched Senedd wedi’i sefydlu, dyma gyfle i chi ddeall mwy am gylch gwaith y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol.

Ymunwch â Delyth Jewell AS, Cadeirydd y Pwyllgor, mewn sgwrs gydag Angharad Mair am weledigaeth y Pwyllgor o ran eu blaenoriaethau a ffyrdd o ddylanwadu ar eu rhaglen waith.