Cynnig 009 - Vikki Howells AS

Cyhoeddwyd 20/09/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 20/09/2021   |   Amser darllen munudau

Mae'r canlynol yn gynnig ar gyfer Bil Aelod a gyflwynwyd yn ystod y Chweched Senedd:

Aelod sy'n Cynnig:

Vikki Howells AS

Teitl y Bil Arfaethedig:

Bil Lles Anifeiliaid (Gwahardd maglau a thrapiau glud) (Cymru)

Amcanion Polisi y Bil:

Bydd y Bil hwn yn gwahardd defnyddio maglau a thrapiau glud yng Nghymru.