Aelodau prosthetig - Enwebwyd ar gyfer Deiseb y Flwyddyn 2022

Cyhoeddwyd 29/06/2022   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 25/07/2022   |   Amser darllen munudau

Deiseb i sicrhau bod technoleg yr aelodau prosthetig a ddarperir gan GIG Cymru cystal â’r hyn a geir yn GIG Lloegr a GIG yr Alban.

“Rydym yn galw … i sicrhau bod cyllid ar gael i alluogi pobl o Gymru sydd wedi colli rhan o’u corff i gael technoleg brosthetig sydd o leiaf cystal â'r hyn sydd ar gael yng ngwasanaethau iechyd gwladol Lloegr a'r Alban.” - David Bradley, Deisebydd.

Roedd y ddeiseb yn codi ymwybyddiaeth o’r materion a ganlyn:

  • Nid yw Cymru yn cynnig yr un cymorth â gwledydd eraill y DU i'r rhai sydd wedi colli aelod.
  • Lefel y dechnoleg prosthetig sydd ar gael i gleifion yn Lloegr a’r Alban.

Beth ddigwyddodd?

  • Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru £700,000 o gyllid i ddarparu pengliniau prosthetig a reolir gan ficrobrosesydd arbenigol i gleifion yng Nghymru.
  • Mae’r ddarpariaeth yng Nghymru bellach yn unol â gwledydd eraill y DU.

 


 

Yr holl enwebiadau ar gyfer Deiseb y Flwyddyn 2022

 

Amddiffyn gwiwerod coch

Cymorth mewn profedigaeth

Dadl Sgrinio Serfigol

Incwm Sylfaenol Cyffredinol

 


 

Bwrw eich pleidlais

Pa ddeiseb, yn eich barn chi, sydd wedi cael yr effaith fwyaf ar bobl Cymru?

Rydych wedi clywed am y pum deiseb sydd wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Deiseb y Flwyddyn 2022 a’r modd y gwnaethant ddefnyddio eu llais i wneud newid parhaol. Ewch ati’n awr i fwrw eich pleidlais ar gyfer Deiseb y Flwyddyn 2022.

Mae'r bleidlais yn cau ar 29 Awst, gyda'ch dewis yn cael ei ddatgelu ar 5 Medi 2022.

 

Pleidleisiwch nawr