Dadl sgrinio serfigol - Enwebwyd ar gyfer Deiseb y Flwyddyn 2022

Cyhoeddwyd 29/06/2022   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 25/07/2022   |   Amser darllen munudau

Mae'r ddeiseb yn galw am i sgrinio serfigol ddychwelyd i bob tair blynedd, yn dilyn cyhoeddiad Iechyd Cyhoeddus Cymru i newid y cyfnod sgrinio o bob tair blynedd i bob pum mlynedd.

“Ni chynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus a mynegwyd dicter, tristwch a phryderon difrifol am iechyd serfigol menywod Cymru yn dilyn y datganiad.” Deisebydd 

 

Roedd y ddeiseb yn codi ymwybyddiaeth o’r materion a ganlyn: 

  • y ddadl ynghylch iechyd menywod 
  • pa mor bwysig yw amlygu pam mae penderfyniadau’n cael eu gwneud, yn enwedig y rhai ynghylch iechyd. 

Beth ddigwyddodd? 

  • Cafodd y ddeiseb ei thrafod yn Siambr y Senedd ar 19 Ionawr 2022 – yn dilyn ton ddigynsail o gefnogaeth i’r ddeiseb (30,133 llofnod)
  • Roedd y ddeiseb yn llwyfan ar gyfer cynnal sgwrs genedlaethol am y pryderon a godwyd gan fenywod. 
  • Cadarnhaodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol fod Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi ymddiheuro am ei gamgymeriadau wrth gyfathrebu – rhoddodd y ddadl, a’r sylw a gafwyd yn y cyfryngau, lwyfan ag iddo broffil uchel i’r negeseuon bod y newidiadau wedi’u cymeradwyo gan weithwyr iechyd proffesiynol yn dilyn profion gwell i adnabod y rheini sydd â risg uwch.  

 


 

Yr holl enwebiadau ar gyfer Deiseb y Flwyddyn 2022

 

Amddiffyn gwiwerod coch

Cymorth mewn profedigaeth

Aelodau prosthetig

Incwm Sylfaenol Cyffredinol

 


 

Bwrw eich pleidlais

Pa ddeiseb, yn eich barn chi, sydd wedi cael yr effaith fwyaf ar bobl Cymru?

Rydych wedi clywed am y pum deiseb sydd wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Deiseb y Flwyddyn 2022 a’r modd y gwnaethant ddefnyddio eu llais i wneud newid parhaol. Ewch ati’n awr i fwrw eich pleidlais ar gyfer Deiseb y Flwyddyn 2022.

Mae'r bleidlais yn cau ar 29 Awst, gyda'ch dewis yn cael ei ddatgelu ar 5 Medi 2022.

 

Pleidleisiwch nawr