Amddiffyn gwiwerod coch - Enwebwyd ar gyfer Deiseb y Flwyddyn 2022

Cyhoeddwyd 29/06/2022   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 29/08/2022   |   Amser darllen munudau

Deiseb i amddiffyn gwiwerod coch prin rhag colli cynefinoedd a dirywiad yn eu poblogaeth.

“Mae'n anghyfreithlon lladd neu anafu gwiwer goch. Eto i gyd, nid yw coedwig sy'n eu cynnwys yn cael ei gwarchod a gellir ei thorri i lawr.” - Craig Shuttleworth, Deisebydd.

Roedd y ddeiseb yn codi ymwybyddiaeth o’r materion a ganlyn:

  • nid yw’r Llywodraeth yn gallu gwrthod trwydded torri coed, hyd yn oed os yw cynefinoedd yn cael eu colli
  • y dirywiad yn nifer y gwiwerod coch
  • nid oes rheidrwydd ar goedwigoedd sy'n eiddo i'r wladwriaeth i gyflwyno adroddiadau blynyddol ar effaith cwympo coed ar boblogaethau gwiwerod coch.

Beth ddigwyddodd?

 


 

Yr holl enwebiadau ar gyfer Deiseb y Flwyddyn 2022

 

Cymorth mewn profedigaeth

Dadl Sgrinio Serfigol

Aelodau prosthetig

Incwm Sylfaenol Cyffredinol