Amddiffyn gwiwerod coch - Enwebwyd ar gyfer Deiseb y Flwyddyn 2022

Cyhoeddwyd 29/06/2022   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 25/07/2022   |   Amser darllen munudau

Deiseb i amddiffyn gwiwerod coch prin rhag colli cynefinoedd a dirywiad yn eu poblogaeth.

“Mae'n anghyfreithlon lladd neu anafu gwiwer goch. Eto i gyd, nid yw coedwig sy'n eu cynnwys yn cael ei gwarchod a gellir ei thorri i lawr.” - Craig Shuttleworth, Deisebydd.

Roedd y ddeiseb yn codi ymwybyddiaeth o’r materion a ganlyn:

  • nid yw’r Llywodraeth yn gallu gwrthod trwydded torri coed, hyd yn oed os yw cynefinoedd yn cael eu colli
  • y dirywiad yn nifer y gwiwerod coch
  • nid oes rheidrwydd ar goedwigoedd sy'n eiddo i'r wladwriaeth i gyflwyno adroddiadau blynyddol ar effaith cwympo coed ar boblogaethau gwiwerod coch.

Beth ddigwyddodd?

 


 

Yr holl enwebiadau ar gyfer Deiseb y Flwyddyn 2022

 

Cymorth mewn profedigaeth

Dadl Sgrinio Serfigol

Aelodau prosthetig

Incwm Sylfaenol Cyffredinol

 


 

Bwrw eich pleidlais

Pa ddeiseb, yn eich barn chi, sydd wedi cael yr effaith fwyaf ar bobl Cymru?

Rydych wedi clywed am y pum deiseb sydd wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Deiseb y Flwyddyn 2022 a’r modd y gwnaethant ddefnyddio eu llais i wneud newid parhaol.

Ewch ati’n awr i fwrw eich pleidlais ar gyfer Deiseb y Flwyddyn 2022.

Mae'r bleidlais yn cau ar 29 Awst, gyda'ch dewis yn cael ei ddatgelu ar 5 Medi 2022.

 

Pleidleisiwch nawr