Incwm Sylfaenol Cyffredinol - Enwebwyd ar gyfer Deiseb y Flwyddyn 2022

Cyhoeddwyd 29/06/2022   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 25/07/2022   |   Amser darllen munudau

Deiseb i Lywodraeth Cymru ehangu'r cynllun peilot Incwm Sylfaenol Cyffredinol ar gyfer y rhai sy'n gadael gofal.

Beth ddigwyddodd?

  • Casglodd y ddeiseb dros 1,000 o lofnodion.
  • Derbyniodd Llywodraeth Cymru bob un o’r 5 o argymhellion y gwnaeth y Pwyllgor Deisebau yn ei adroddiad, gyda dau ohonynt wedi’u derbyn mewn egwyddor.
  • Tynnodd y ddeiseb sylw at gynllun peilot Incwm Sylfaenol Cyffredinol Llywodraeth Cymru, a heriodd y Llywodraeth i ddatblygu treial ehangach, mwy gwerthfawr.

 


 

Yr holl enwebiadau ar gyfer Deiseb y Flwyddyn 2022

 

Cymorth mewn profedigaeth

Dadl Sgrinio Serfigol

Aelodau prosthetig

Amddiffyn gwiwerod coch

 


 

Bwrw eich pleidlais

Pa ddeiseb, yn eich barn chi, sydd wedi cael yr effaith fwyaf ar bobl Cymru?

Rydych wedi clywed am y pum deiseb sydd wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Deiseb y Flwyddyn 2022 a’r modd y gwnaethant ddefnyddio eu llais i wneud newid parhaol. Ewch ati’n awr i fwrw eich pleidlais ar gyfer Deiseb y Flwyddyn 2022.

Mae'r bleidlais yn cau ar 29 Awst, gyda'ch dewis yn cael ei ddatgelu ar 5 Medi 2022.

 

Pleidleisiwch nawr