Incwm Sylfaenol Cyffredinol - Enwebwyd ar gyfer Deiseb y Flwyddyn 2022

Cyhoeddwyd 29/06/2022   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 29/08/2022   |   Amser darllen munudau

Deiseb i Lywodraeth Cymru ehangu'r cynllun peilot Incwm Sylfaenol Cyffredinol ar gyfer y rhai sy'n gadael gofal.

Beth ddigwyddodd?

  • Casglodd y ddeiseb dros 1,000 o lofnodion.
  • Derbyniodd Llywodraeth Cymru bob un o’r 5 o argymhellion y gwnaeth y Pwyllgor Deisebau yn ei adroddiad, gyda dau ohonynt wedi’u derbyn mewn egwyddor.
  • Tynnodd y ddeiseb sylw at gynllun peilot Incwm Sylfaenol Cyffredinol Llywodraeth Cymru, a heriodd y Llywodraeth i ddatblygu treial ehangach, mwy gwerthfawr.

 


 

Yr holl enwebiadau ar gyfer Deiseb y Flwyddyn 2022

 

Cymorth mewn profedigaeth

Dadl Sgrinio Serfigol

Aelodau prosthetig

Amddiffyn gwiwerod coch