Deisebau

Cyhoeddwyd 26/06/2023   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 30/08/2023   |   Amser darllen munudau

Mae agor deiseb yn ffordd wych o ddefnyddio’ch llais ynghylch rhywbeth sy’n bwysig i chi.

Mae pob deiseb sydd â dros 250 o lofnodion yn cael ei thrafod yn y Pwyllgor Deisebau.

Gall benderfynu:

  • gofyn i Lywodraeth Cymru neu sefydliadau perthnasol eraill am wybodaeth ynghylch y ddeiseb
  • anfon y ddeiseb at Bwyllgor arall i edrych arni
  • clywed mwy gan yr unigolyn/unigolion neu’r sefydliad a ddechreuodd y ddeiseb
  • ysgrifennu adroddiad ar y ddeiseb, a gwneud argymhellion i Lywodraeth Cymru
  • gofyn am amser i drafod y ddeiseb yn y Cyfarfod Llawn
  • cau'r ddeiseb

 

 

 

Gweld pob deiseb sydd ar agor

 

 


 

Archwilio’r pwnc

Gweld holl Bwyllgorau’r Senedd

Gweld yr holl ymgynghoriadau sydd ar agor

Amserlen o gyfarfodydd y pwyllgorau

Cymryd rhan mewn pwyllgorau

Sut i gymryd rhan mewn ymgynghoriadau

Canllaw i ymddangos gerbron pwyllgor y Senedd