Cysylltiadau â chyrff rhyngwladol eraill

Cyhoeddwyd 29/10/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 29/10/2021   |   Amser darllen munudau

Cysylltiadau â deddfwrfeydd a sefydliadau eraill

Mae’r Senedd Cymru wedi sefydlu cysylltiadau agos â seneddau, cynulliadau datganoledig a llywodraethau yn y DU, Ewrop a gweddill y byd. Mae’r Senedd yn aelod o amrywiol gyrff rhyngwladol.  

Isod, mae rhestr lawn o’r sefydliadau a’r cyrff y mae’r Senedd yn gysylltiedig â nhw neu’n ymwneud yn rheolaidd â nhw:

Cymru

Y DU ac Iwerddon

Ewrop

 Y Gymanwlad