Adroddiadau blynyddol a data amrywiaeth

Cyhoeddwyd 01/04/2020   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 29/06/2023   |   Amser darllen munudau

Bydd Comisiwn y Senedd yn paratoi adroddiad blynyddol ar y cynnydd a waned i hybu amrywiaeth a chynhwysiant.

Mae hefyd yn monitro, yn dadansoddi, ac yn cyhoeddi data amrywiaeth yn ymwneud â'r gweithlu, recriwtio a thâl, ac mae'r rhain i'w gweld isod.

Bydd unrhyw batrymau, tueddiadau neu faterion eraill a nodwyd yn ein setiau data'n helpu Comisiwn y Senedd i flaenoriaethu ei waith mewn perthynas ag amrywiaeth a chynhwysiant.