Grŵp yn trafod

Grŵp yn trafod

Arolwg Staff 2020

Cyhoeddwyd 20/04/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 11/05/2021   |   Amser darllen munudau

Nod yr Arolwg Staff yw gwella perfformiad y sefydliad, darpariaeth gwasanaethau a lles staff.

 

Gallwch weld Arolwg Staff Blynyddol Comisiwn y Senedd (2020) yma.