Sut ddylwn i baratoi cyn gwneud fy nghais?

Cyhoeddwyd 01/01/2020   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 21/01/2021   |   Amser darllen munudau

Cyn gwneud eich cais, dylech ddarllen y swydd ddisgrifiad yn ofalus a sicrhau eich bod yn gallu rhoi digon o dystiolaeth o'r meini prawf sy'n benodol i'r swydd ynghyd â’r ymddygiadau cymwyseddau allweddol a'r sgiliau Cymraeg sydd eu hangen. Fel y nodir uchod, dylech ddweud sut rydych yn bodloni’r meini prawf gan ddefnyddio eich profiad, eich gwybodaeth a’ch cyflawniadau.