Gwybodaeth ddefnyddiol

I gael gwybod mwy am ein meini prawf cymhwysedd, ein proses ymgeisio ac atebion i gwestiynau cyffredin eraill, gweler y wybodaeth ddefnyddiol isod. Efallai yr hoffech ddysgu mwy hefyd am ein gwerthoedd, ein buddion, a sut beth yw gweithio yma.

Os na allwch ddod o hyd i'r wybodaeth rydych yn chwilio amdani, mae croeso i chi gysylltu â'n tîm recriwtio drwy anfon neges at swyddi@senedd.cymru.

Gwybodaeth ddefnyddiol

Gallwch – i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ein swyddi gwag, ewch i'n tudalen Swyddi a chliciwch ar "Rhowch wybod i mi pan fydd swydd wag newydd".

Efallai yr hoffech ddilyn ni hefyd ar y cyfryngau cymdeithasol, gan gynnwys Twitter, Facebook a LinkedIn , lle rhennir manylion ein swyddi gwag cyn gynted ag y cânt eu rhestru ar ein gwefan.