Profiad Gwaith

Cyhoeddwyd 01/01/2020   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 17/03/2022   |   Amser darllen munudau

Profiad Gwaith

Diolch am fynegi diddordeb mewn gwneud cais am brofiad gwaith gyda'r Senedd.

Yn anffodus, mae pob lleoliad wedi'i lenwi ac ni fyddwn yn ystyried ceisiadau newydd hyd nes y bydd ein cynllun newydd yn dechrau yn ddiweddarach eleni.

Caiff ein gwefan ei diweddaru pan fydd ein cynllun newydd yn barod i dderbyn ceisiadau.