Polisi Diogelu Plantac Oedolion Agored i Niwed

Cyhoeddwyd 24/11/2020   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 15/11/2022   |   Amser darllen munudau

Mae gweithio gydaphlant ac oedolion agored i niwed yn dod â chyfrifoldeb i'w cadw'n ddiogel. Mae Comisiwn y Senedd (“y Comisiwn”) wedi ymrwymo i sicrhauyr holl boblsy'n ymwneud â'i waith yn cael eu diogelu a bod eu hawliau'n cael eu gwarchod bob amser.

Mae diogelwch a llesiantplant, pobl ifanc ac oedolion agored i niwed o’r pwysmwyaf.

Polisi a Gweithdrefnau Diogelu Plant

Polisi a Gweithdrefnau ar gyfer Diogelu Oedolion mewn Perygl