Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Hynt Biliau'r Senedd

Mae'r dudalen ganlynol yn dangos cynnydd presennol holl Filiau'r Cynulliad. Caiff y wybodaeth hon ei diweddarau'n gyson. I gael rhagor o wybodaeth am yr hyn y mae pob Cyfnod yn ei olygu, darllenwch y Canllaw i'r Broses Ddeddfu

Gellir gweld rhestr o'r Biliau sydd wedi derbyn Cydsyniad Brenhinol ar dudalen Deddfau'r Cynulliad.

Biliau Llywodraeth Cymru

Deddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) 2020Cyflwynwyd: 17 Mehefin 2019Mae’r Bil hwn yn awr yn Ddeddf
Deddf Anifeiliad a Syrcasau (Cymru) 2020Cyflwynwyd: 08 Gorffennaf 2019Mae’r Bil hwn yn awr yn Ddeddf
Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru)Cyflwynwyd: 18 Tachwedd 2019Mae'r Bil yng Nghyfnod 3 ar hyn o bryd
Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru)Cyflwynwyd: 10 Chwefror 2020Mae'r Bil yng Nghyfnod 2 ar hyn o bryd
Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru)Cyflwynwyd: 06 Gorffennaf 2020Mae'r Bil yng Nghyfnod 1 ar hyn o bryd

Biliau Aelodau o'r Senedd

Does dim Biliau Senedd wedi eu cyflwyno gan y Aelodau ar hyn o bryd

Biliau Pwyllgorau'r Senedd

Does dim Biliau Senedd wedi eu cyflwyno gan y Pwyllgorau ar hyn o bryd

Biliau Comisiwn y Senedd

Does dim Biliau Senedd wedi eu cyflwyno gan y Comisiwn ar hyn o bryd


 
 

Hynt deddfwriaeth ar hyn o bryd

Canllawiau ar ddeddfwriaeth

Darllenwch y canllawiau presennol ar gyflwyno a chraffu ar Ddeddfwriaeth.

Testun Deddfau a basiwyd

Mae testun Deddfau'r Senedd a Biliau'r DU y maent yn eu diwygio i'w gweld ar wefan Legislation.gov.uk

Ewch i Legislation.gov.uk

 ​
 

Busnes blaenorol y Senedd​​

Deddfau yn ystod y Pedwerydd Cynulliad (2011-2016)

​Ers mis Mai 2011, mae deddfwriaeth sylfaenol y Cynulliad ar ffurf Deddfau Cafodd cymhwysedd deddfwriaeth y Cynulliad ei ymestyn yn sylweddol hefyd.

Mesurau yn y Trydydd Cynulliad (2007-2011)

Rhoddwyd pwerau deddfu newydd i'r Cynulliad ar ddechrau'r Trydydd Cynulliad, sef mis Mai 2007. Galli'r Cynulliad basio "Mesurau" yn y meysydd yr oedd ganddo ghymhwysedd deddfwriaethol ynddynt.

Offerynnau statudol yn y Cynulliad Cyntaf a'r Ail Gynulliad

Pan sefydlwyd y Cynulliad, roedd y pwerau i ddeddfu yn gyfyngedig i basio Offerynnau Statudol.

 
 

 

​​​​ ​

Partners & Help