Ynghylch Aelodau o'r Senedd

Ni yw Senedd Cymru, ac mae gennym 60 o Aelodau

Efallai y bydd gennych ddiddordeb hefyd