Dadleuon Byr

Cyhoeddwyd 28/03/2022   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 29/03/2022   |   Amser darllen munudau

Rhaid i’r Llywydd gynnal balot i benderfynu ar enw Aelod neu Aelodau, heblaw aelod o’r llywodraeth, a gaiff gynnig pwnc ar gyfer Dadl Fer.

Mae’r Aelodau a ganlyn wedi cael eu dewis i gyflwyno Dadl Fer ar y dyddiad a nodir:

Peredur Owen Griffiths (Dwyrain De Cymru)

 

27 Ebrill 2022

Llyr Gruffydd (Gogledd Cymru)

 

4 Mai 2022

Hefin David (Caerffili)

 

11 Mai 2022

Gareth Davies (Dyffryn Clwyd)

 

18 Mai 2022

Carolyn Thomas (Gogledd Cymru)

 

25 Mai 2022

Joel James (Canol De Cymru)

 

8 Mehefin 2022

Rhianon Passmore (Islwyn)

 

15 Mehefin 2022

Jenny Rathbone (Canol Caerdydd)

 

22 Mehefin 2022

Jack Sargeant (Alun a Glannau Dyfrdwy)

 

29 Mehefin 2022

John Griffiths (Dwyrain Casnewydd)

 

6 Gorffennaf 2022

Sioned Williams (Gorllewin De Cymru)

 

13 Gorffennaf 2022