Adroddiadau Blynyddol a Chyfrifon

Beth am weld Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon diweddaraf Comisiwn y Senedd, a fersiynau wedi'u harchifo.

Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2022-23

Mae'r Adroddiadau Blynyddol a Chyfrifon yn darparu gwybodaeth am ddiben, strwythur a nodau strategol Comisiwn y Senedd a rhai gweithgareddau allweddol a gynhaliwyd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

2021-22

2020-21

2019-20