Cynulliad Seneddol Prydain ac Iwerddon (BIPA)

Cyhoeddwyd 19/10/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 09/03/2023   |   Amser darllen munudau

Sefydlwyd Corff Rhyngseneddol Prydain ac Iwerddon ym mis Chwefror 1990 ar gais Aelodau'r Oirechtas yn Nulyn a Senedd San Steffan, gyda chaniatad a chydweithrediad y ddwy Lywodraeth.

 

Mae rhagor o wybodaeth am BIPA ar wefan BIPA

Strwythur BIPA Cymru

Aelodau Llawn BIPA

Swyddog y Senedd -  Al Davies, Uwch Rheolwr Cysylltiadau Rhyngwladol a Phrotocol

Cyfarfodydd Llawn

Mae BIPA yn cynnal Cyfarfod Llawn ddwywaith y flwyddyn, gan amrywio rhwng y DU ac Iwerddon.  Mae pob Cyfarfod Llawn yn para diwrnod a hanner ac yn cael ei oruchwylio gan ddau gyd-Gadeirydd.

Adroddiadau Pwyllgor BIPA

Cyflwynir adroddiadau pwyllgor i'r Cyfarfod Llawn a gwneir sylwadau arnynt drwy benderfyniad fel arfer.  Anfonir adroddiadau at y ddwy Lywodraeth a chorff gweithredol sydd wedyn yn ymateb yn ffurfiol i'r argymhellion.

Caiff yr ymatebion hyn eu cyhoeddi a'u trafod gan y Cynulliad yn y Cyfarfod Llawn.

BIPA Adroddiad Blynyddol

Adroddiadau Pwyllgor Diweddaraf

Pwyllgor B (Materion Ewropeaidd)

Pwyllgor C (Materion Economaidd)

Pwyllgor D (Materion Amgylcheddol a Chymdeithasol)