Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai

Sefydlwyd y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai gan y Senedd i graffu ar bolisi a deddfwriaeth, ac i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif mewn meysydd penodol. Mae'r meysydd hyn yn cynnwys llywodraeth leol, cymunedau, a thai.

Cafodd y Cadeirydd, John Griffiths AS, ei ethol ar 29 Mehefin 2021; etholwyd aelodaeth ehangach y Pwyllgor ar 7 Gorffennaf 2021.

Deddfwriaeth

Cylch Gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor ar 23 Mehefin 2021 i archwilio deddfwriaeth a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif trwy graffu ar ei materion o ran gwariant, gweinyddiaeth a pholisïau, yn cwmpasu'r meysydd a ganlyn (ond heb fod yn gyfyngedig iddynt): llywodraeth leol , cymunedau, a thai.

Aelodau'r Pwyllgor