Gweithgaredd Rhyngwladol

Cyhoeddwyd 01/12/2022   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 01/05/2024   |   Amser darllen munudau

*Mae'r dudalen hon yn cael ei diweddaru ar hyn o bryd*

2024

 

Cyfarfod Pwyllgor Llywio BIMR CWP

29 Ionawr 2024

Mynychwyd gan Delyth Jewell MS, Rhianon Passmore MS, a Natasha Asghar MS

Cyfarfod Pwyllgor D BIPA, Caeredin

18-19 Ionawr 2024

Mynychwyd gan Heledd Fychan AS

Atodiad Clercod Fiji

21 Chwefror 2024

Rhaglen Dau Ddiwrnod yn y Senedd dan arweiniad y Pwyllgor Cyllid (Saesneg yn unig)

Sean O Fearghail TD, Ceann Comhairle

7 Mawrth 2024

Rhaglen Ddiwrnod yn cynnwys cyfarfodydd â'r Llywydd, Dirprwy Lywydd, ac Aelodau amrywiol y Senedd

Cynhadledd Seneddwyr Benywaidd y Gwmanwlad BIMR, Malta

7-8 Mawrth 2024

Mynychwyd gan Rhianon Passmore AS a Janet Finch Saunders AS

Dathliad Arbennig 75 Mlynedd ers Sefydlu'r Gymanwlad, San Steffan

10-11 Mawrth 2024

Mynychwyd gan y Dirprwy Lywydd

Seminar CPA San Steffan

11-15 Mawrth 2024

Mynychwyd gan Carolyn Thomas AS

Seminar CPA San Steffan - Rhaglen Ddiwrnod Senedd

14 March

Rhaglen

Cyfarfod Pwyllgor B BIPA, Helsinki a Tallinn

21-23 Mawrth

Mynychwyd gan Darren Millar AS

Bronwyn Taylor MLC, Cyngor Deddfwriaethol De Cymru Newydd

26 Mawrth

Taith o'r Senedd

66ain Cynhadledd BIPA, Swydd Wicklow

14-16 Ebrill

Mynychwyd gan Heledd Fychan AS, Sarah Murphy AS, a Darren Millar AS

2023

 

Dirprwyaeth CPA Canada i'r Deyrnas Unedig

18 Ionawr 2023

Cyfarfod â'r Dirprwy Lywydd ac Aelodau amrywiol o'r Senedd

Cynrychiolydd Llywodraeth Catalwnia i'r Deyrnas Unedig

25 Ionawr 2023

Cyfarfod â'r Llywydd

Martin Fraser, Llysgennad Iwerddon i'r Deyrnas Unedig

3 Chwefror 2023

Cyfarfod â'r Dirprwy Lywydd

CPA UK 'Gweithdy Masnach ar gyfer Tiriogaethau Tramor, Dibyniaethau y Goron a Deddfwrfeydd Datganoledig', San Steffan

6-8 Chwefror 2023

Mynychwyd gan Alun Davies AS

Adroddiad

Cyfarfod Pedairochrog, Belfast

23-24 Chwefror 2023

Mynychwyd gan y Llywydd a'r Clerc

Derbyniad Dydd Gŵyl Dewi, Brwsel

1-2 Mawrth 2023

Mynychwyd gan y Dirprwy Lywydd

Cynhadledd Arbennig 63ain BIPA, Belfast – 25ain Pen-blwydd Cytundeb Dydd Gwener y Groglith

5-6 Mawrth 2023

Mynychwyd gan y Dirprwy Lywydd, Darren Millar AS, Sarah Murphy AS, a Cefin Campbell AS

Rhaglen

Seminar CPA San Steffan

13-17 Mawrth 2023

Mynychwyd gan Peredur Owen Griffiths AS a'r Ail Glerc Owain Davies

Adroddiad (Saesneg yn unig)

Gweinidog Iwerddon Jennifer MacNeill

16 Mawrth 2023

Cyfarfod â'r Dirprwy Lywydd, Aelodau BIPA y Senedd, a chynrychiolwyr Pwyllgor

Cyfarfod â Llysgennad yr UE (a Llysgenhadon eraill o bob rhan o'r UE) – Cynhelir gan y Dirprwy Lywydd

21 Mawrth 2023

Mynychwyd gan y Llywydd a'r Dirprwy Lywydd

Digwyddiad 25 mlynedd ers Cytundeb Gwener y Groglith, Belfast – a gynhelir gan Llefarydd Cynulliad Gogledd Iwerddon

7-8 Ebrill 2023

Mynychwyd gan y Dirprwy Lywydd a'r Clerc

Ei Harddechogrwydd Hélène Tréheux-Duchêne, Llysgennad Ffrainc i'r DU

25 Ebrill 2023

Taith o’r Senedd

Cyfarfod Pwyllgor Llywio BIPA, Dulyn

24-25 Ebrill 2023

Mynychwyd gan y Dirprwy Lywydd a Darren Millar AS

Yr Anrhydeddus Mark Shelton AS, Llefarydd Tŷ'r Cynulliad Tasmania

25 Ebrill 2023

Cyfarfod â'r Llywydd

Cynhadledd Flynyddol BIMR, San Steffan

25-27 Ebrill 2023

Mynychwyd gan y Dirprwy Lywydd, Joyce Watson AS, Rhiannon Passmore AS, a Rhun ap Iorwerth AS

Adroddiad (Saesneg yn unig)

64fed Cynhadledd BIPA, Jersey

14-16 Mai 2023

Mynychwyd gan y Dirprwy Lywydd a Joyce Watson AS

Trawsgrifiad (Saesnes yn unig)

Ei Ardderchowgrwydd José Pascual Marco Martínez, Llysgennad Sbaen i'r DU

24 Mai 2023

Cyfarfod â'r Dirprwy Lywydd

Uwchgynhadledd Arweinwyr Gwleidyddol Menywod 2023, Brwsel

6-8 Mehefin 2023

Mynychwyd gan Rhiannon Passmore AS

Ei Ardderchowgrwydd Emmanuel Mallia, Uchel Gomisiynydd Malta i'r DU

14 Mehefin 2023

Cyfarfod â'r Dirprwy Lywydd

Mr. Stephen Twigg, Ysgrifennydd Cyffredinol y CPA

20 Mehefin 2023

Rhaglen Ddiwrnod (Saesneg yn unig)

Diwrnod Tynwald 2023

3-6 Gorffennaf 2023

Mynychwyd gan Janet Finch Saunders AS

Cyfarfod Pwyllgor B BIPA, Dulyn

7-8 Gorffennaf 2023

Mynychwyd gan Darren Millar AS

Yr Athro Peter Katjavivi, Llefarydd Cynulliad Cenedlaethol Namibia

17 Gorffennaf 2023

Cyfarfod â'r Dirprwy Lywydd

Cyfarfod Cyntaf Llywyddion Senedd-dai yr Ynysoedd, Kildare

23-25 Gorffennaf 2023

Mynychwyd gan y Llywydd

Rhaglen (Saesneg yn unig)

Gweminar Rithwir CPA ar Nodau Datblygu Cynaliadwy

30 Awst 2023

Mynychwyd gan Huw Irranca-Davies AS

Ei Ardderchogrwydd Thani Thongphakdi, Llysgennad Gwlad Thai i'r DU

8 Medi 2023

Taith o'r Senedd

Cyfarfod Pwyllgor Llywio BIPA

18 Medi 2023

Cyfarfod â'r Dirprwy Lywydd a Darren Millar MS, a taith o'r Senedd

Rhaglen (Saesneg yn unig)

Ei Harddechogrwydd Jane Hartley, Llysgennad yr Unol Daleithiau i'r DU

20 Medi 2023

Cyfarfod â'r Llywydd

Ei Ardderchogrwydd Inigo Lambertini, Llysgennad yr Eidal i'r DU

21 Medi 2023

Cyfarfod â'r Dirprwy Lywydd a taith o'r Senedd

Cynhadledd Seneddol y Gymanwlad, Accra

1-5 Hydref 2023

Mynychwyd gan Carolyn Thomas AS ac Adam Price AS

Adroddiad

Ei Ardderchogrwydd Marin Raykov, Llysgennad Bwlgaria i'r DU

4 Hydref 2023

Taith o'r Senedd

65eg Cynhadledd BIPA, Kildare

22-24 Hydref 2023

Mynychwyd gan y Dirprwy Lywydd, Heledd Fychan AS, Sarah Murphy AS, a Darren Millar AS

Trawsgrifiad (Saesneg yn unig)

Mr. Ian Law, Swyddog Seneddol Seland Newydd

26 Hydref 2023

Taith o'r Senedd a chyfres o gyflwyniaday/trafodaethau

Rhaglen Ddiwrnod (Saesneg yn unig)

Dirprwyaeth Rhaglen Arweinwyr Ifanc Malaysia

30 Hydref 2023

Taith o'r Senedd

Fforwm Byd-eang Reykjavik – Arweinwyr Benywaidd

12-15 Tachwedd 2023

Mynychwyd gan Rhianon Passmore AS

Rhaglen (Saesneg yn unig)

Dirprwyaeth CPA Canada i'r Deyrnas Unedig

14-15 Tachwedd 2023

Mynychwyd gan y Dirprwy Lywydd, Rhun ap Iorwerth AS, Carolyn Thomas AS, ac Alun Davies AS

Ei Hardderchogrwydd Amani Sara Affoué, Llysgennad Côte d'Ivoire i'r DU

13 Rhagfyr 2023

Cyfarfod â'r Llywydd, a taith o'r Senedd

2022

 

Ei Ardderchowgrwydd yr Anrhydeddus George Brandis QC, Uchel Gomisiynydd Awstralia i'r Deyrnas Unedig

15 Chwefror 2022

Cyfarfod â'r Llywydd

Cyfarfod Pwyllgor C BIPA, Llundain

27 Chwefror 2022

Mynychwyd gan Sarah Murphy AS

61ain Cyfarfod Llawn BIPA, San Steffan

28 Chwefror 2022

Mynychwyd gan y Dirprwy Lywydd, Heledd Fychan AS, a Sarah Murphy AS

Trawsgrifiad (Saesneg yn unig)

Seminar CPA San Steffan

14-18 Mawrth 2022

Mynychwyd gan Natasha Asghar AS a Sam Rowlands AS

Adroddiad

Dirprwy Brif Weinidog Gibraltar

18 Mawrth 2022

Cyfarfod â'r Dirprwy Lywydd

Ei Hardderchowgrwydd Jukka Siukosari, Llysgennad y Ffindir i'r DU

23 Mawrth 2022

Cyfarfod â'r Llywydd

Cynhadledd Flynyddol BIMR, Ynys Manaw

23-25 Mawrth 2022

Mynychwyd gan Rhun ap Iorwerth AS a Natasha Asghar AS

Adroddiad (Saesneg yn unig)

Cyfarfod Pwyllgor Llywio BIMR CWP

25 Mawrth 2022

Mynychwyd gan Rhianon Passmore AS a Natasha Asghar AS

Ei Hardderchowgrwydd Angela Ponomariov, Llysgennad Moldofa i'r DU

30 Mawrth 2022

Cyfarfod â'r Dirprwy Lywydd

Ei Hardderchowgrwydd Ivita Burmistre, Llysgennad Latfia i'r DU

26 Ebrill 2022

Cyfarfod â'r Llywydd

​Dirprwyaeth o Senedd Daleithiol Gorllewin Cape dan arweiniad y Llefarydd Masizole Mnqasela

3 Mai 2022

Rhaglen Ddiwrnod (Saesneg yn unig) a chyfarfod gyda'r Llywydd

​Sonia Hornery AS, Senedd De Cymru Newydd

28 Mehefin 2022

Rhaglen Ddiwrnod (Saesneg yn unig)

Yr Anrhydeddus Adam Searle MLC, Senedd De Cymru Newydd

12 Gorffennaf 2022

Rhaglen Ddiwrnod (Saesneg yn unig)

Cynhadledd Seneddol y Gwmanwlad, Nova Scotia

20-26 Awst 2022

Mynychwyd gan Sarah Murphy AS a Huw Irranca-Davies AS

Adroddiad

Cynhadledd Seneddwyr Benywaidd y Gwmanwlad BIMR, Gibraltar

4-7 Hydref 2022

Mynychwyd gan Buffy Williams AS, Heledd Fychan AS, a Rhianon Passmore AS

Adroddiad (Saesneg yn unig)

Ei Ardderchowgrwydd Miguel Berger, Llysgennad yr Almaen i'r DU

5 Hydref 2022

Cyfarfod â'r Llywydd

Cyfarfod Pwyllgor B, San Steffan

13 Hydref 2022

Mynychwyd gan Darren Millar AS

62ain Cyfarfod Llawn BIPA, Cavan

23-25 Hydref 2022

Mynychwyd gan y Dirprwy Lywydd, Heledd Fychan AS, John Griffiths AS, a Darren Millar AS

Trawsgrifiad (Saesneg yn unig)

 

2021

 

60fed Cyfarfod Llawn Rithiol BIPA

22 Chwefror 2021

Mynychwyd gan Darren Millar AS

Trawsgrifiad (Saesneg yn unig)

Cynhadledd Rithwir Seneddwyr Benywaidd y Gwmanwlad BIMR

25-26 Chwefror 2021

Mynychwyd gan Suzy Davies AS, Rhianon Passmore AS, a Joyce Watson AS

CPA DU & Senedd Sierra Leone: Gweithdy Craffu Deddfwriaethol

26 Chwefror 2021

Mynychwyd gan y Dirprwy Lywydd

Amgylch CPA DU ar Drais yn Erbyn Menywod

1 Mawrth 2021

Mynychwyd gan Joyce Watson AS

Fforwm Newid Hinsawdd Rhithwir CPA DU

22-24 Mawrth 2021

Mynychwyd gan Janet Finch Saunders AS, Joyce Watson AS, a Jenny Rathbone AS

Llysgennad y Weriniaeth Slofacaidd i'r DU, Ei Ardderchowgrwydd Mr Robert Ondrejcsak

7 Mehefin 2021

Cyfarfod rhithwir gyda'r Dirprwy Lywydd

​Cynhadledd Flynyddol BIMR, Belfast

21-23 Medi 2021

Mynychwyd gan Rhun ap Iorwerth AS, David Rees AS (DPO), Sam Rowlands AS, Rhianon Passmore AS

Adroddiad

João Vale de Almeida, Llysgennad yr UE i'r DU

13 Hydref 2021

Cyfarfod â'r Dirprwy Lywydd

COP26, Glasgow

3-5 Tachwedd 2021

Mynychwyd gan y Dirprwy Lywydd

Ei Hardderchowgrwydd Catherine Colonna, Llysgennad Ffrainc i'r DU

23 Tachwedd 2021

Cyfarfod â'r Llywydd