Siambr

Siambr

Y Comisiynwyr a'u rôl

Cyhoeddwyd 17/08/2020   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 13/10/2020   |   Amser darllen munudau

Mae’n ofynnol i’r Senedd, yn ôl y gyfraith, benodi Comisiynwyr y Senedd, sy’n gyfrifol am ddarparu’r staff a’r adnoddau sydd eu hangen i’r Senedd gyflawni ei waith yn effeithiol ar gyfer pobl Cymru. Caiff y Comisiwn ei gadeirio gan y Llywydd, ac mae’n cynnwys pedwar Aelod o'r Senedd sydd wedi cael eu hethol gan y Senedd. Mae gan bob aelod o’r Comisiwn bortffolio o gyfrifoldebau penodol ar gyfer y Pumed Senedd.

 

Portffolio ​​Comisiynydd
​Y Llywydd fel Cadeirydd y Comisiwn
Cyfathrebu ac ymgysylltu

Cadeirydd y Pwyllgor: Elin Jones AS

Llywydd

Plaid Cymru | Grŵp Plaid Cymru

Cyllideb a llywodraethiant, gan gynnwys Archwilio a Sicrwydd Risg, aelodau pwyllgorau

Suzy Davies AS

Plaid Ceidwawyr Cymerig | Grŵp Ceidwardwyr Cymreig

​Cydraddoldebau, a’r Comisiwn fel cyflogwr staff y Senedd

Joyce Watson AS

Plaid Llafur Cymru | Grŵp Llafur Cymru

​Ieithoedd swyddogol, a darparu a thrawsnewid gwasanaethau i’r Aelodau 

Rhun ap Iorwerth AS

Plaid Cymru | Grŵp Plaid Cymru

​Diogelwch ac adnoddau’r Senedd

David J Rowlands AS

Plaid Brexit | Grŵp Plaid Brexit