Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

Cafodd y Pwyllgor Safonau Ymddygiad ei sefydlu gan y Senedd i drafod materion a nodir o dan Reol Sefydlog 22, yn enwedig unrhyw gwynion a gyfeirir ato gan y Comisiynydd Safonau. Mae’r Pwyllgor hefyd yn gyfrifol am adolygu’r cod ymddygiad ar gyfer Aelodau’r Senedd, y canllawiau ar y cod a’r gweithdrefnau cwyno, ynghyd â’r rheolau ar gyfer lobïo.

Cylch Gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor ar 23 Mehefin 2021 i gyflawni swyddogaethau'r pwyllgor cyfrifol a nodir yn Rheol Sefydlog 22.

Eilyddion y Pwyllgor

Aelodau’r Pwyllgor Safonau Ymddygiad yw:

Pan nad oes modd i Aelod weithredu ar fater sy’n ymwneud ag adroddiad gan y Comisiynydd, caiff eilydd weithredu (yn unol a’r hyn a nodir yn Rheol Sefydlog 22.5). Eilyddion y Pwyllgor yw:

Gwaith wedi'u gwblhau ac adroddiadau cyhoeddedig

Aelodau'r Pwyllgor