Amserlen Wythnosol

Cyhoeddwyd 06/01/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 13/09/2023   |   Amser darllen munudau

Yn unol â Rheol Sefydlog 11.9, bydd Pwyllgor Busnes y Chweched Senedd yn cytuno ar Amserlen y Senedd tu ôl Medi 2023. Mae dydd Llun 11 Medi yn Wythnos 3 i barhau o'r patrwm blaenorol.

I gael gwybodaeth am ddyddiadau’r cyfarfodydd a manylion eraill, ewch i’r calendr cyfarfodydd.

Mae'r amserlen gyfredol fel a ganlyn:

Wythnos 1

  Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener
Bore  

Y Pwyllgor Busnes

11.00 - 12.30 
Cyfarfodydd Grwpiau Gwleidyddol

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus

Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith

Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig

Y Pwyllgor Biliau Diwygio

 

 

Prynhawn

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Y Pwyllgor Deisebau

Y Cyfarfod Llawn Y Cyfarfod Llawn

Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith

Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig

Y Pwyllgor Biliau Diwygio

 

 

Wythnos 2

  Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener
Bore Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

Y Pwyllgor Busnes

11.00 - 12.30
Cyfarfodydd Grwpiau Gwleidyddol

Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol

Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Y Pwyllgor Cyllid

Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai

Y Pwyllgor Biliau Diwygio

 

 
Prynhawn

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol

Y Cyfarfod Llawn Y Cyfarfod Llawn

Y Pwyllgor Cyllid

Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai

Y Pwyllgor Biliau Diwygio

 

 

Wythnos 3

  Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener
Bore  

Y Pwyllgor Busnes

11.00 - 12.30
Cyfarfodydd Grwpiau Gwleidyddol

Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith

Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig

Y Pwyllgor Biliau Diwygio

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus

 

 

Prynhawn

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Y Pwyllgor Deisebau

Y Cyfarfod Llawn Y Cyfarfod Llawn

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus

 

 

 

Wythnos 4

  Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener
Bore

Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol

Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

Y Pwyllgor Busnes

11.00 - 12.30
Cyfarfodydd Grwpiau Gwleidyddol

Y Pwyllgor Cyllid

Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai

Y Pwyllgor Biliau Diwygio

Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol

Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

 

 
Prynhawn

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol

Y Cyfarfod Llawn Y Cyfarfod Llawn

Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol

Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

 

Amserlen Blaenorol

Gall y Pwyllgor Busnes, o bryd i'w gilydd, adolygu a diweddaru'r amserlen wythnosol gyfredol.

Ymweld yr Amserlen Blaenorol