Amserlen Wythnosol

Cyhoeddwyd 06/01/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 06/01/2021   |   Amser darllen munudau

Yn unol â Rheol Sefydlog 11.9, bydd Pwyllgor Busnes y Pumed Senedd yn cytuno ar Amserlen y Senedd

I gael gwybodaeth am ddyddiadau’r cyfarfodydd a manylion eraill, ewch i’r calendr cyfarfodydd.

Mae'r amserlen gyfredol fel a ganlyn:

Wythnos yn dechrau 11 Ionawr

  Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener
Bore

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

Y Pwyllgor Busnes

Y Pwyllgor Deisebau

Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

Cyfarfod Ychwanegol

11.00 - 12.30 

Cyfarfodydd Grwpiau Gwleidyddol

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Y Pwyllgor Cyllid

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Y Pwyllgor Cyllid
Prynhawn

 

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Cyfarfod Ychwanegol

Cyfarfod Llawn Cyfarfod Llawn

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

 

 

Wythnos yn dechrau 18 Ionawr

  Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener
Bore

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

Y Pwyllgor Busnes

Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

Cyfarfod Ychwanegol

Cyfarfod Ychwanegol

11.00 - 12.30 

Cyfarfodydd Grwpiau Gwleidyddol

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Y Pwyllgor Cyllid

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

 
Prynhawn

 

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Cyfarfod Ychwanegol

Cyfarfod Llawn Cyfarfod Llawn

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

 

 

Wythnos yn dechrau 25 Ionawr

  Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener
Bore

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

Y Pwyllgor Busnes

Y Pwyllgor Deisebau

Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

Cyfarfod Ychwanegol

11.00 - 12.30 

Cyfarfodydd Grwpiau Gwleidyddol

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Y Pwyllgor Cyllid

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon
Prynhawn

 

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Cyfarfod Ychwanegol

Cyfarfod Llawn Cyfarfod Llawn

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

 

 

Wythnos yn dechrau 1 Chwefror

  Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener
Bore

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

Y Pwyllgor Busnes

Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

Cyfarfod Ychwanegol

Cyfarfod Ychwanegol

11.00 - 12.30 

Cyfarfodydd Grwpiau Gwleidyddol

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Y Pwyllgor CyllidY Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon
Prynhawn

 

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Cyfarfod Ychwanegol

Cyfarfod Llawn Cyfarfod Llawn

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

 

 

Wythnos yn dechrau 8 Chwefror

  Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener
Bore

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Cyfarfod Ychwanegol

Y Pwyllgor Busnes

Y Pwyllgor Deisebau

Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

11.00 - 12.30 
Cyfarfodydd Grwpiau Gwleidyddol

Cyfarfod Ychwanegol

Cyfarfod Ychwanegol

Cyfarfod Ychwanegol

Fforwm y Cadeiryddion  
Prynhawn

Cyfarfod Ychwanegol

Cyfarfod Ychwanegol

Cyfarfod Llawn Cyfarfod Llawn

 

Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog

 

Wythnos yn dechrau 15 Chwefror

Toriad hanner tymor

Wythnos yn dechrau 22 Chwefror

  Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener
Bore

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

Y Pwyllgor Busnes

Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

Cyfarfod Ychwanegol
Cyfarfod Ychwanegol

11.00 - 12.30 

Cyfarfodydd Grwpiau Gwleidyddol

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Y Pwyllgor Cyllid

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

 
Prynhawn

 

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Cyfarfod Ychwanegol

Cyfarfod Llawn Cyfarfod Llawn

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

 

 

Wythnos yn dechrau 1 Mawrth

  Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener
Bore

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

Y Pwyllgor Busnes

Y Pwyllgor Deisebau

Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

Cyfarfod Ychwanegol

11.00 - 12.30 

Cyfarfodydd Grwpiau Gwleidyddol

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Y Pwyllgor Cyllid

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

 
Prynhawn

 

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Cyfarfod Ychwanegol

Cyfarfod Llawn Cyfarfod Llawn

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

 

 

Wythnos yn dechrau 8 Mawrth

  Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener
Bore

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

Y Pwyllgor Busnes

Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

Cyfarfod Ychwanegol
Cyfarfod Ychwanegol

11.00 - 12.30 

Cyfarfodydd Grwpiau Gwleidyddol

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Y Pwyllgor Cyllid

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

 
Prynhawn

 

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Cyfarfod Ychwanegol

Cyfarfod Llawn Cyfarfod Llawn

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

 

 

Wythnos yn dechrau 15 Mawrth

  Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener
Bore

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

Y Pwyllgor Busnes

Y Pwyllgor Deisebau

Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

Cyfarfod Ychwanegol

11.00 - 12.30 

Cyfarfodydd Grwpiau Gwleidyddol

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Y Pwyllgor Cyllid

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

 
Prynhawn

 

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Cyfarfod Ychwanegol

Cyfarfod Llawn Cyfarfod Llawn

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

 

 

Wythnos yn dechrau 22 Mawrth

  Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener
Bore

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Cyfarfod Ychwanegol

Y Pwyllgor Busnes

Y Pwyllgor Deisebau

Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

11.00 - 12.30 
Cyfarfodydd Grwpiau Gwleidyddol

Cyfarfod Ychwanegol

Cyfarfod Ychwanegol

Cyfarfod Ychwanegol

Fforwm y Cadeiryddion  
Prynhawn

Cyfarfod Ychwanegol

Cyfarfod Ychwanegol

Cyfarfod Llawn Cyfarfod Llawn

 

Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog