Amserlen Wythnosol

Cyhoeddwyd 06/01/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 20/05/2021   |   Amser darllen munudau

Yn unol â Rheol Sefydlog 11.9, bydd Pwyllgor Busnes y Chweched Senedd yn cytuno ar Amserlen y Senedd

I gael gwybodaeth am ddyddiadau’r cyfarfodydd a manylion eraill, ewch i’r calendr cyfarfodydd.

Mae'r amserlen gyfredol fel a ganlyn:

  Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener
Bore

 

Y Pwyllgor Busnes

11.00 - 12.30 

Cyfarfodydd Grwpiau Gwleidyddol

 

   
Prynhawn   Cyfarfod Llawn Cyfarfod Llawn