Atodiad: Cefnogaeth iechyd meddwl ac emosiynol

Cyhoeddwyd 19/12/2022   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 19/12/2022   |   Amser darllen munudau

Cysylltu'r dotiau: mynd i'r afael ag anghydraddoldebau iechyd meddwl yng Nghymru

Dyma atodiad adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol 'Cysylltu'r dotiau: Mynd i'r afael ag anghydraddoldebau iechyd meddwl yng Nghymru'.

 


 

Atodiad: Cefnogaeth iechyd meddwl ac emosiynol

 

Os oes angen cymorth a chefnogaeth arnoch, mae llinell gymorth iechyd meddwl C.A.L.L. ar gyfer Cymru yn cynnig cefnogaeth iechyd meddwl ac emosiynol, a chyfeirio at wasanaethau lleol.

  • Ffoniwch Rhadffôn 0800 132 737 unrhyw bryd 24 awr y dydd, neu anfonwch neges destun HELP i 81066.

Os ydych yn ei chael yn anodd ymdopi, neu angen siarad â rhywun neu’n ystyried hunanladdiad, gallwch gysylltu â'r Samariaid:

  • Ffoniwch Rhadffôn 116 123 unrhyw bryd 24 awr y dydd o unrhyw ffôn.
  • Llinell Gymorth Gymraeg: 0808 164 0123 (7pm-11pm, 7 diwrnod yr wythnos)
  • E-bost: jo@samaritans.org

 

Gallwch gael wybodaeth hefyd am adnoddau iechyd meddwl eraill a ffynonellau cymorth yn ffeithlen cymorth iechyd meddwl Ymchwil y Senedd.

 


 

Tabl Cynnwys

Rhagair y Cadeirydd

Argymhellion

Crynodeb

Cyflwyniad

Anghydraddoldebau iechyd meddwl

Gwasanaethau sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn

Caiff iechyd meddwl ei wneud mewn cymunedau

Presgripsiynu cymdeithasol

Y gweithlu

Gweithredu trawslywodraethol cydgysylltiedig

Diwygio Deddf Iechyd Meddwl 1983

Atodiad: Cefnogaeth iechyd meddwl ac emosiynol